Tăm nước

Tăm nước nhập khẩu từ CHLB Đức tiêu chuẩn Châu âu. Giúp chăm sóc sức khỏe răng miêng.

Hệ thống phân phối hàng gia dụng nhập khẩu Châu âu, Đức uy tín tại Hồ Chí Minh – Hà Nội. Tăm nước nhập khẩu trực tiếp từ CHLB Đức.Giúp chăm sóc sức khỏe răng miêng cho gia đình bạn.